Model self assessment voor de zorg

Samenwerken in de zorg kan mooie dingen opleveren. Volgens het Integraal Zorgakkoord (IZA) zal er de komende jaren nog meer moeten worden samengewerkt. Maar het kan ook tot de nodige juridische vraagstukken leiden, zoals: gooit het kartelverbod nog roet in het eten? Een self assessment moet daarop dan het antwoord bieden (zie ook mijn eerdere blog). Maar hoe doe je zo’n self assessment?

Voor alle zorgaanbieders die voor hun samenwerking een self assessment moeten uitvoeren, is er nu een model self assessment beschikbaar van Hofner Advocatuur. Een raamwerk om mee aan de slag te gaan en dat concreet beschrijft hoe een self assessment in de zorg kan worden uitgevoerd. Mail naar info@hofneradvocatuur.nl en ontvang het model per mail.

29 september 2022